Pri vedomí

Táto zbierka zachytáva širokú škálu emócií. Oslavuje veľkoleposť života, no na druhej strane opisuje trpkú bolesť a jej dôsledky. Zbierka je obohatená o farebné ilustrácie a hĺbavé myšlienky.