Tak káže karma!

Aj vo svojom druhom románe ostal mladý autor verný spleti drsného realizmu so snahou o duchovné oslobodenie.

Kniha zachytáva denníkovou formou vývin hlavného hrdinu, Angela, od plačivého detského vnímania krivdy a násilia, cez ich následné šírenie a sýtenie sa rešpektom. Pouličné strety poznačované krvou, ľahké ženy, diskreditácia zákona. Všetko plnými dúškami. Avšak, každý úder sa raz vráti. Mnohonásobne. Pretože tak káže karma.