Záblesky mystika

Prijmi svoje nedokonalosti

Prijmi svoje nedokonalosti

Prijmi skutočnosť, že sa nesmeješ vtedy kedy ostatní a naopak, vrieskaš od smiechu vždy keď sa to práve "nepatrí". Čítať viac...

Obyčajný hrdina

Obyčajný hrdina

Bol to celkom obyčajný človek. Na tvári síce nenosil úsmev každý deň, no ani sa nesnažil vziať si ho z tvárí ostatných. Je takisto pravdou, že nie vždy dokázal ľuďom naokolo pomôcť, nech mu však slúži ku cti... Čítať viac...

Rozum zo srdca - srdce z rozumu

Rozum zo srdca - srdce z rozumu

Lámeš si hlavu nad tým čo je pravda, zatiaľ čo pravda môže byť hlavou iba zlomená. Ak budeš dostatočne pozorný, zistíš, že pravda je len vtedy pravdou, ak vychádza priamo zo srdca. Čítať viac...

Keď niet úniku

Keď niet úniku

Ak si sa práve ocitol v situácii bez východiska, v situácii, ktorá vraj nemá riešenie, je to istotne jedna z najväčších príležitosti v tvojom živote. Všetky túžby, ciele, sny, nádeje, očakávania, ktoré si počas dlhých rokov pestoval a snažil sa ich naplniť... Čítať viac...

Polená života

Polená života

Upokoj sa, človek krásny, ak sa ti zdá, že ti momentálne život hádže polená pod nohy. V samotnej prapodstate života je totiž hádzať tieto polená... nie však proti Tebe skutočnému, ale proti tvojim očakávaniam, predstavám, túžbam a malichernostiam, ktoré vôbec nepotrebuješ, aby si bol kým už si. Čítať viac...

Blažené vytratenie

Blažené vytratenie

Raz niekto povedal, že treba dvakrát merať a raz strihať. Ten niekto však v skutočnosti vôbec nič nepremeral, predtým než to povedal. Nemal totižto ani najmenšieho tušenia čím by mohol merať nemerateľné... Čítať viac...

Vlny života

Vlny života

Život bude naliehať, ťahať ťa za srdce, volať ťa k sebe do náruče rôznymi spôsobmi úmerne k tvojej schopnosti vnímať tieto volania... Nechá ťa uveriť a sklamať sa, zaľúbiť sa a zraniť, dovolí ti dokonca zraniť iných.  Čítať viac...

Hľadaj toho kto hľadá

Hľadaj toho kto hľadá

Možno si práve teraz unavený zo života. Buď teda unavený celým svojim srdcom, celou bytosťou, nie len polovičate, a raz príde okamih, kedy už budeš unavený z toho byť zo života unavený. Čítať viac...

Pád do výšky

Pád do výšky

Vravíš, že sa cítiš stratený, bez nádeje, bez akéhokoľvek náznaku na zlepšenie tvojho života. Nariekaš, že si očakával niečo iné, veľkolepejšie, akési kozmické ohňostroje bytia a radosti.  Čítať viac...

O pokore

O pokore

Spýtal som sa Boha čo znamená byť slobodný a On mi láskyplne riekol: Sloboda je ako vietor. Cítiš jeho prúdenie, a predsa nie je v tvojich silách uchytiť ho do dlaní.  Čítať viac...

Zmysel utrpenia

Zmysel utrpenia

Na kolenách spýtal som sa Boha, nech mi objasní zmysel utrpenia, a on mi znova láskyplne šepol:
Keď príde bolesť a smútok a v tvojom srdci nastane búrka utrpenia, nechaj, nech len prší, nech leje a blýska sa, nech hrmí celou tvojou bytosťou.
Čítať viac...

Ona

Ona

Nie je hriechom túžiť, no nezabudni skúmať svoje túžby, lebo príliš často na seba berú podobu Lásky a ty sa budeš zmietať vo falošnom presvedčení a márnivej dychtivosti po formách a tvaroch... Čítať viac...

Zmysel skrytý vo mne

Zmysel skrytý vo mne

V časoch tichých, hĺbavých, ja spýtal som sa Boha, aký zmysel má tento svet a On mi skrze môj dych šepol: Ako vtákom slúži vietor, aby nakoniec dostali sa z neho von, tak tebe slúži svet, aby presiahol si ho. Čítať viac...

Príbeh o ostrove Čas

Príbeh o ostrove Čas

Na ostrove zvanom Čas to ľudia naozaj nemali ľahké. Vládol im ten najhrozivejší vládca zo všetkých. Svojich obyvateľov neustále nútil niekam sa náhliť, niečo stihnúť... Čítať viac...

Príbeh o zlodejovi

Príbeh o zlodejovi

V jednom Duchu sa raz zrodilo telo a do tohto tela sa neskôr vkradla myseľ. Zo začiatku mu nahovorila, že chce len byť v Jeho príbytku, že to jej celkom stačí...  Čítať viac...

Obraz v zrkadle

Obraz v zrkadle

Raz sa stalo, že Nikto objavil v zrkadle podobu malého chlapca, ktorá mu celkom učarovala. Náš Nikto si na obraz chlapca v zrkadle tak veľmi zvykol, až sa s ním úplne stotožnil, stal sa teda Niekým...  Čítať viac...

Krátky príbeh o Obchodníkovi

Krátky príbeh o Obchodníkovi

Kedysi dávno sa narodil šikovný Obchodník,ktorý predal hocičo hocikomu, a to doslova. Presný dátum jeho narodenia jedodnes neznámy, pretože každému človeku, ktorý by sa rozhodol pátrať, Obchodníkveľmi rafinovaným spôsobom predal mylné informácie ešte aj o sebe samom. Čítať viac...

Povedali mi, že som sa narodil...

Povedali mi, že som sa narodil...

Povedali mi, že som sa narodil, a ja som tomu uveril, hoci si na to nepamätám. Povedali mi, čo všetko sa udialo ešte predtým než som sa narodil, ešte predtým než sa narodili oni, tisíce, milióny rokov dozadu... A ja som nenamietal. Čítať viac...

Zopár slov o Nej

Zopár slov o Nej

Láska, tak silná, že vravieť o Nej je hriech... A predsa túžim zhrešiť, keď o Nej píšem tých pár viet... Láska tak intenzívna, že básnik stráca básne, verše, slová, dych... Láska, ktorú musíš zdieľať, inak by si sa načisto zbláznil. Slovami, dotykmi, pohľadom, tichom... Čítať viac...

Kedysi...

Kedysi...

Kedysi som sa domnieval, že svetu treba odpustiť jeho chyby, a že som to práve ja, dokonalý, kto to musí urobiť...Neskôr som zistil, že jediný, komu treba odpustiť, som len ja sám, za to, aký naivný a namyslený som bol... za to, akú dôležitosť som sám sebe prikladal... Ego kŕmilo ego... Láska mu to dovolila... Čítať viac...

Keď to nejde

Keď to nejde

Prijať všetko čo je... a keď to nejde, prijať, že to nejde. Milovať seba... a keď to práve teraz nevieme, milovať sa i s tým, že to proste nevieme. Odpustiť si tu a teraz... a keď to nejde, odpustiť si, tu a teraz, že to nejde... Ďakovať za každého človeka, za každú skúsenosť, každú bolesť, utrpenie, za všetko čo tak nesmierne bolí i zázračne lieči... Čítať viac...

Príbeh o kráľovi, ktorý sa bál smrti

Príbeh o kráľovi, ktorý sa bál smrti

Jedného dňa do mesta prišiel kráľ, ktorý sa veľmi bál smrti. Vedelo sa o ňom, že je pyšný a nesmierne rád sa nechá opájať krásou svetských vecí každého druhu, len aby nemusel myslieť na smrť. Vybudoval nádhernú krajinu, no neváhal kruto potrestať každého, kto mu akokoľvek pripomenul smrť. Čítať viac...

Príbeh o krajine Potom

Príbeh o krajine Potom

Bola raz jedna krajina, a táto krajina sa volala Potom. Každý, kto sa do nej chcel dostať, musel neprestajne utekať dlhé roky, aby v Potom mohol zastaviť a oddýchnuť si.  Čítať viac...

Ak zapriem sám seba!

Ak zapriem sám seba!

Ako dieťaťu mi boli predložené rôzne názvy, termíny, pravidlá a tradície. To všetko k tomu, aby som im uveril a osvojil si ich už v útlom veku. Zo všetkých ,,pozvánok do sveta snov,, ma však najviac ovplyvnilo presvedčenie, že som niekto. Čítať viac...

Záhradkárov denník

Záhradkárov denník

Zo začiatku sa záhradkár domnieva, že jedine na jeho šikovnosti záleží, či bude jeho úroda dobrá alebo nie... A ono je to skutočne tak. Neskôr zisťuje, že výsledok závisí hlavne na počasí, a teda urobí všetko čo je v jeho silách, no zvyšok pokorne odovzdá do rúk nebesiam... A ono je to skutočne tak. Čítať viac...

Benny - Kto hľadá pravdu?

Benny - Kto hľadá pravdu?

Bennyho túžba po pravde občas hraničila s fanatizmom, milí čitatelia. Ako každý žiak, aj on si prechádzal všetkými nástrahami (o ktorých vám budeme rozprávať v ďalších častiach Bennyho príbehu, nebojte sa!) strastiplnej cesty, po ktorej sa vydal. Ešte stále býval u svojho majstra, ešte stále sa vypytoval, skúšal, vyplakával. Jednoducho povedané - ešte stále nebol šťastný, hoci lekciu s komármi mal už zvládnutú. Čítať viac...

Benny - Komáre

Benny - Komáre

Benny hľadal dlhé roky duchovné osvietenie. Cestoval po šírom svete, z krajiny do krajiny, z kontinentu na kontinent, stretol množstvo ľudí a guru majstrov, iba aby dosiahol svoj cieľ. Za tento čas stihol samozrejme zažiť nespočetne mnoho bizarných situácii a komediálnych scén, na ktoré neskôr s úsmevom spomínal. Čítať viac...

Ja som!

Ja som!

Hriech neexistuje! Prebudiť sa a cítiť oddelenosť od sveta je jediný zločin, hriech páchaný na sebe samom. Ignorovanie toho komu milosť dopriala ignorovať...  Kto som? Pýtam sa sám seba, snažím sa v tichosti načúvať načúvaniu, stratiť sa v strácaní, spolu so všetkými predstavami, formami, názvami ulíc, menami ľudí, chcem stratiť všetky dojmy a limity, ktoré tvoria môj sen. Veď vo všetkom smiem vidieť iba seba.  Čítať viac...