Ona

Nie je hriechom túžiť, no nezabudni skúmať svoje túžby, lebo príliš často na seba berú podobu Lásky a ty sa budeš zmietať vo falošnom presvedčení a márnivej dychtivosti po formách a tvaroch, zatiaľ čo ozajstná Láska bude trpezlivo čakať na tvoje srdce, nie na tvoju hlavu.

Túžba je totiž ako fatamorgána na púšti, ktorá v skutočností neuhasí tvoj smäd, iba ho ešte viac znásobí a zotročí tvoje zmysly. Lenže Láska, priateľu, nie je o nasýtení, oddychu, ani o hľadaní, nie je o čiernej ani bielej... Veď každé nasýtenie je odsúdené na vyhladnutie a v každom oddychu sa skrýva únava. A všetko čo sa našlo sa môže rovnako tak stratiť a byť znovu nájdené. Ach, áno, dokonca i oheň v krbe, nech už akokoľvek dlho budeš prikladať polená do jeho horúcich jazykov, jedného dňa pri troche nepozornosti vyhasne, aby si ho bol nútený znova rozfúkať. Lebo každá túžba vyžaduje neustálu pozornosť, zatiaľ čo Láska sama neustále všetko pozoruje.

Pochop, zvedavý môj čitateľ, že skutočnú Lásku netreba zohrievať, pretože mráz i peklo, to všetko je len a len vďaka Nej, nie Ona vďaka tomu. Buď si istý, že ešte skôr, než budeš skúšať nájsť Ju, nájde Ona teba, pretože iba vďaka Nej máš možnosť sa dokonca domnievať, že si Ju niekedy stratil, alebo že o teba už viac nemá záujem. A ver mi, keď ti poviem, že ak jedného ľúbiš a iného nenávidíš, v tom prípade neľúbiš nikoho a stal si sa iba obeťou domnienok a lží divadelnej mysle, ktorá sa tak rada vkráda do tvojho srdca, snažiac sa nachvíľu napodobniť blažený tanec Univerza v ňom.

Môžeš túžiť zmocniť sa iných tiel, no len Láska ti ukáže pravdu o tom, že ti nepatrí ani to, ktoré každé ráno obliekaš.

Nepleť si teda mesiac so slnkom, rieku s oceánom, či jablko so záhradou... Pretože zatiaľ čo túžba ťa bude viesť do cieľa, so skutočnou Láskou pochopíš, že v cieli už si a vždy si bol. Túžba s tebou bude hrať hru snívania o budúcnosti, no Láska ťa naučí rozoznať krajinu ticha, mieru a jednoty už teraz, v tomto okamihu. S túžbou nájdeš tisíc dôvodov, no s Láskou stratíš každý z nich. Túžba bude prahnúť po získavaní, ale s Láskou stratíš všetko, seba i strácanie samotné...

Sleduj pozorne plody stromu ako skrze konáre ťa vedú až ku koreňom ukotveným do zeme...

Snáď konečne pochopíš, že čo si hľadal, nebolo nikdy stratené...

M.