Hľadaj toho kto hľadá

Možno si práve teraz unavený zo života. Buď teda unavený celým svojim srdcom, celou bytosťou, nie len polovičate, a raz príde okamih, kedy už budeš unavený z toho byť zo života unavený. Okamih, kedy začneš žiť...

Ak pochybuješ, pochybuj celou svojou bytosťou, choď do hĺbky svojich pochýb, a raz spochybníš i svoje pochyby... Spochybníš toho kto pochybuje! Pochopíš, že ten kto sníva je takisto snom...

Stratíš chuť neustále strácať chuť žiť, budeš unudený z toho byť stále unudený... Už nebudeš veriť tomu, že ničomu neveríš. Znemožníš v sebe toho kto neustále znemožňuje život... Prestaneš dávať nádej beznádeji.

Raz dokonca usmrtíš i vlastnú smrť!

To všetko sa udeje preto, lebo si odsúdený k životu. Či už jednou alebo druhou cestou, nie je absolútne žiadnej možnosti akoby si mohol uniknúť. Život totiž nepozná prekážky pred sebou samým, nepozná prekážky pre úprimné srdce...

Život miluje milovať milovanie.

Pros teda úprimne z celého srdca o Milosť a Ona príde. A ak ti nejde prosiť úprimne zo srdca, potom popros, aby ti to šlo... Potichu, nenápadne, život svojou láskou vylieči tvoju bytosť. Lebo Oheň života spáli akýkoľvek oheň tvojho ja.

Nechaj, nech sa tak stane.

Nechaj, nech len zhoríš.

Nechaj toho kto má niečo nechať...

Zo srdca M.