Radosť, že smiem tu byť

 
V premočenej košeli posadený na dne mora

chcem povedať párhlasných slov.

Oceánu, tebe,svetu,

dažďu čo derie saoblohou

až na dno, došpiku kostí...

Aby uhasil tenpocit prenáramnej bezmocnosti.

Na dne moraunášaný,

bez tiaže hmoty,myšlienky,

po prúde slobodysa vraciam domov.

Odolávať márneskúšam, radšej vítam nečakané...

Boh kvapkamišťastia hladí srdce oceánu

keď stonámvďakou, že smiem tu BYŤ!